Organizowanie spotkań Są Wśród Nas  jest działalnością społeczną.

 

Jerzy Adamuszek - inicjator cyklu, organizator, prowadzi spotkania (kilka wyjątków), redaguje tę witrynę, pisze także relacje do niej oraz do Gazety (jego biogram - kliknij na spotkanie #16)

 

Andrzej Leszczewicz - prowadził tę witrynę od stycznia 2012 do marca 2016. Multimedia # 39, 40. 

Maria Jakóbiec - stały fotograf od października 2010.

 

Radosław Rzepkowski - prowadził spotkanie #19,  autor biogramów i relacji do tej witryny i Gazety #5, 10, 13, 17, 21, 22 (jego biogram - spotkanie #27).

Anna Moszczyńska - prowadziła spotkanie #10 i pomagała w #5, 21, 22 (jej biogram - spotkanie #17).

 

Maria Brzozowska - rozsyła ulotki ze swojej listy e-mail przed każdym spotkaniem.

Andrzej Jarosz - ogłasza spotkania w Biuletynie Polonijnym.

Zbigniew Paweł Wasilewski  - ogłasza spotkania w www.kronikamontrealska.com

 

Anna Ronij - autorka relacji i zdjęć do tej witryny i do Gazety #14, 15, 18, 24.

Leszek Sołek - autor relacji i zdjęć do tej witryny i do Gazety #1, 7, 8, 9.

Zenon Kuczera - autor relacji do tej witryny #16, 20.

 

Krystyna Rzepkowska - prowadziła spotkanie #16, pomagała w #5, autorka relacji #19.

Ryszard Grygorczyk - prowadził spotkanie #12.

Stefan Władysiuk - zorganizował i prowadził spotkanie #2.

Jan Porowski - czytał życiorys i urywki książek #9, 22.

 

Ewa Snarska - filmowała spotkania #1, 4, 5, 22, 29, 32.

Beata Nawrocka - robiła zdjęcia #39, 40.

Krzysztof Lipiński - robił zdjęcia i filmował #15, 21.

Paweł Ludera - robił zdjęcia i filmował #13, 28, 30.

Jerzy Peter - multimedia #13, 15, 27, 32.

Andrzej Lizoń - multimedia #17, 21.

 

Ewa Puchalska - pomagała w korekcie kilku tekstów

 

Adela Chmielarz - konsul od spraw administracyjnych, pomagała w organizacji każdego spotkania do wiosny 2013, kiedy zakończyła swoją kadencję.

Aleksandra Fornalczyk - ogłaszała spotkania na www.PoloniaMontrealu.com (2012-2013)

Bożena Szara - ogłaszała spotkania w radio Jedynka, do zamknięcia radia w czerwcu 2015.

Andrzej Szelerski - rozsyłał ulotki ze swojej listy e-mail przed każdym spotkaniem od 2010 do 2014.

Jacek Stomal - stworzył tę witrynę i ją prowadził od marca 2007 do grudnia 2011.

Andrzej Budacki - ogłaszał terminy spotkań w radio Poloniahits. Zmarł w 2012
Bogdan Wilecki - multimedia #5, 9, 11, 17. Zmarł w 2011.
 

 

POMOC FINANSOWA:

 

Na koszty związane z utrzymaniem tej strony internetowej po $100 przekazali:
 

Maria Zaścińska (jej biogram - spotkanie #21)
Jerzy Różycki
(jego biogram - spotkanie #13)
Andrzej Galicki
(jego biogram - spotkanie #46)

Od początku 2015 część recepcyjna po każdym spotkaniu jest sponsorowana przez danego "gościa wieczoru".

Nazwiska osób, które pomagały przy organizacji danego spotkania, wymienione są w relacjach z tych spotkań.
 

 

 Bezłatne ogłoszenia internetowe
 

Strona Główna

 

Spotkania Minione

 

Jerzy Adamuszek i osoby współpracujące

 

Spotkania podróznicze

 
   
 
 
 
 
Copyright Š 2007 Są Wśród Nas. All Rights Reserved.
Arctica Web Design