Organizowanie spotkań „Są Wśród Nas” jest działalnością społeczną.

 

Jerzy Adamuszek – inicjator cyklu, organizator, prowadzi spotkania (kilka wyjątków), redaguje tę witrynę, pisze także relacje do niej oraz do Gazety (jego biogram - kliknij na spotkanie #16)

 

Andrzej Leszczewicz – prowadzi tę witrynę od stycznia 2012. Multimedia # 39, 40. 

Maria Jakóbiec – stały fotograf od października 2010.

 

Radosław Rzepkowski – prowadził spotkanie #19,  autor biogramów i relacji do tej witryny i Gazety #5, 10, 13, 17, 21, 22 (jego biogram – spotkanie #27).

Anna Moszczyńska – prowadziła spotkanie #10 i pomagała w #5, 21, 22 (jej biogram – spotkanie #17).

 

Bożena Szara – ogłasza spotkania w radio „Jedynka”.

Maria Brzozowska – rozsyła ulotki ze swojej listy e-mail przed każdym spotkaniem.

Andrzej Jarosz ogłasza spotkania w „Biuletynie Polonijnym”.

Andrzej Szelerski - rozsyła ulotki ze swojej listy e-mail przed każdym spotkaniem od 2010.

Zbigniew Paweł Wasilewski  - ogłasza spotkania w www.kronikamontrealska.com

 

Anna Ronij – autorka relacji i zdjęć do tej witryny i do Gazety #14, 15, 18, 24.

Leszek Sołek – autor relacji i zdjęć do tej witryny i do Gazety #1, 7, 8, 9.

Zenon Kuczera – autor relacji do tej witryny #16, 20.

 

Krystyna Rzepkowska – prowadziła spotkanie #16, pomagała w #5, autorka relacji #19.

Ryszard Grygorczyk – prowadził spotkanie #12.

Stefan Władysiuk – zorganizował i prowadził spotkanie #2.

Jan Porowski – czytał życiorys i urywki książek #9, 22.

 

Ewa Snarska – filmowała spotkania #1, 4, 5, 22, 29, 32.

Beata Nawrocka - robiła zdjęcia #39, 40.

Krzysztof Lipiński – robił zdjęcia i filmował #15, 21.

Paweł Ludera – robił zdjęcia i filmował #13, 28, 30.

Jerzy Peter – multimedia #13, 15, 27, 32.

Andrzej Lizoń – multimedia #17, 21.

 

Ewa Puchalska - pomagała w korekcie kilku tekstów

 

Adela Chmielarz – konsul od spraw administracyjnych, pomagała w organizacji każdego spotkania do wiosny 2013, kiedy zakończyła swoją kadencję.

Aleksandra Fornalczyk - ogłaszała spotkania na www.PoloniaMontrealu.com (2012 - 2013) 

Jacek Stomal – stworzył tę witrynę i ją prowadził od marca 2007 do grudnia 2011.

Andrzej Budacki – ogłaszał terminy spotkań w radio „Poloniahits”. Zmarł w 2012
Bogdan Wilecki – multimedia #5, 9, 11, 17. Zmarł w 2011.
 

 

POMOC FINANSOWA:

 

Maria Zaścińska – opłaciła koszty utrzymania tej witryny na 2012 / 2013 (jej biogram – spotkanie #21)

Jerzy Różycki - opłacił koszty utrzymania tej witryny na rok 2015 ($100).

 

Ci, którzy pomogli spontanicznie lub przy organizacji danego spotkania, wymienieni są w relacjach z tych spotkań.

 

 Bezłatne ogłoszenia internetowe
 

Strona Główna

 

Spotkania Minione

 

Jerzy Adamuszek i osoby współpracujące

 

Spotkania podróznicze

 
   
 
 
 
 
Copyright © 2007 Są Wśród Nas. All Rights Reserved.
Arctica Web Design