Tadeusz Nowak
prezes Polsko-Kanadyjskiego Towarzystwa Wzajemnej Pomocy, Grupa I, działacz społeczny.

5 grudnia 2017 (wtorek) o godz. 19.00

Ilustracja muzyczna: Krzysztof Tumanowicz - gitara, Jerzy Peter - gitara


Spotkanie prowadził Jerzy Adamuszek.

Tadeusz Nowak urodził się w 1946 r. w Krzczonowie koło Buska Zdrój. Technikum Mechaniczne ukończył w Gliwicach i przez następne dwa lata pracował w Zakładach Metalowych Łabędy. Po odbyciu służby wojskowej (mechanik samolotowy), zatrudnił się w Nowej Hucie.

Do Montrealu przybył w 1974 i przez cały czas pracował w swoim wyuczonym zawodzie, jako operator obrabiarek. Od początku emigracji, czując pociąg do pracy społecznej, zapisał się do PKTWP przy 2721 Jolicoeur, a kilka lat później do komitetu parafialnego przy Kościele Św. Trójcy. Po przejściu na emeryturę, jeszcze bardziej się zaangażował w Grupie I i po kilku latach, w 2011, został jej prezesem. Dla Pana Nowaka opieka nad budynkiem i prowadzenie Grupy I jest czymś więcej niż pracą społeczną - jest częścią Jego życia.

Historia PKTWP: W 1934 postanowiono, a w 1939 zarejestrowano najstarszą organizację polonijną w Montrealu zrzeszającą głównie żołnierzy I wojny. Podczas II wojny nastąpił zryw patriotyczny i powstawały kolejne grupy (kilkanaście) i organizacje. Szyto mundury dla wojska, pomagano Ojczyźnie. Obecnie pozostały trzy grupy: I, V i II/X (najlicznejsza), które tworzą tzw. Centralę PKTWP; jej prezesem jest Henryk Wójcik. Motto działalności PKTWP brzmi: "Bądźmy wszyscy Ambasadorami naszej Polskiej Kultury. Dumą naszą niech będzie nasz piękny polski język. Sercem otwierając drzwi pomagajmy każdemu."

Krzysztof Tumanowicz: projekt Centrum Kultury Polskiej przy 2721 Jolicoeur powstał jako koncept poprawy warunków lokalowych i wyposażenia obu sal budynku należącego do Grupy I PKTWP. Chodziło o stworzenie miejsca dla nowych inicjatyw kulturowych, również wystaw dzieł sztuki, które odbywały się do 2015 w Konsualcie Generalnym przy Pine Ave. Projekt przedstawiony na konkurs MSZ RP w 2015 i 2016 za pośrednictwem polskiego partnera Fundacji Wolność i Demokracja uzyskał dwukrotnie subwencję Senatu RP na jego realizację. Przy łącznym koszcie projektu oszacowanym na 524 000 zł, otrzymana i wykorzystana subwencja dla Grupy I wyniosła 452 000 zł, a wkład finansowy własny Grupy I i wykonanej społecznie pracy - 72 000 zł.


Jerzy Adamuszek

Zdjęcia: Maria Jakóbiec
Filmowała: Ewa Snarska

 


 

 

Strona Główna

 

Spotkania Minione

 

Jerzy Adamuszek i osoby współpracujące

 

Spotkania podróznicze

 
  
 
 
 
 
 
Copyright © 2007 - Są Wśród Nas. All Rights Reserved.
Inspekcja domu i nieruchomości Inspekcje domów